kontrola

O przedmiocie działalności urzędów kontroli skarbowej zdaje się informować sama ich nazwa. Co jednak faktycznie kryje się pod pojęciem “kontrola skarbowa”?

Cele kontroli skarbowej

Kontrola skarbowa była i jest prowadzona zawsze w pewnym określonym celu. Przede wszystkim stanowi działanie na rzecz Skarbu Państwa – ochrony jego interesów i praw majątkowych. Kontrola może dotyczyć również kwestii podatkowych. Inspektorzy sprawdzają wtedy, czy podmioty wykonują rzetelnie swoje podatkowe zobowiązania. Badaniu podlega także wykonywanie innych zobowiązań finansowych wobec państwa oraz zgodność z prawem gospodarowania mieniem państwowych osób prawnych. Urzędy kontroli skarbowej, w ramach swoich kompetencji, zajmowały się również kwestią przestępstw określonych w art. 228-231 Kodeksu karnego, jeśli były one popełniane przez osoby zatrudnione lub pełniące służbę w jednostkach organizacyjnych podległych ministrowi finansów.

Co należy do zakresu kontroli?

W ramach ogólnego przedmiotu działalności, jakim jest kontrola skarbowa, inspektorzy mieli naprawdę sporo kompetencji. Mogli kontrolować m.in. rzetelność podstaw opodatkowania, prawidłowość obliczania i wpłacania podatków, a także ujawniać niezgłoszenie działalności gospodarczej do opodatkowania. Pod lupę brali też źródła pochodzenia majątku i reagowali wtedy, kiedy nie znajdowały one pokrycia w źródłach ujawnianych przez podmioty. Co ciekawe, kontroli przez UKS podlegało także gospodarowanie środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej, nie można więc było nieuczciwie postąpić z otrzymanym dofinansowaniem. Dziś te wszystkie czynności kontrolne nadal mają miejsce, choć zajmują się tym inne jednostki.

Olga, foto: jarmoluk / Pixabay