Czym zajmuje się komornik sądowy?

Wiele osób utożsamia komornika z windykatorem, a są to dwa zupełnie odrębne zawody. Zakres ich uprawnień i obowiązków także jest inny. Wyjaśniamy, kim jest komornik sądowy, a także, jakie są jego uprawnienia.

Kim jest komornik sądowy?

Komornik sądowy to funkcjonariusz publiczny działający przy konkretnym sądzie rejonowym. Ma prawo prowadzić postępowanie egzekucyjne na terenie danego rewiru, a w szczególnych przypadkach również poza nim – na terenie całego kraju. Jego obowiązkiem jest wypełnianie orzeczeń sądów, m.in. prowadzenie licytacji czy egzekucji komorniczej. Jednak bez wyroku sądowego wierzyciel nie ma prawa zlecić komornikowi wykonania postępowania egzekucyjnego – nie może działać według własnego uznania.

Jak zostać komornikiem sądowym?

Aby zostać komornikiem, nie są wymagane studia prawnicze czy administracyjne, ale trzeba ukończyć 1,5 aplikację komorniczą i pracować przez kolejne dwa lata na stanowisku asesora komorniczego, aby świetnie znać przepisy. Trzeba mieć co najmniej 26 lat i obywatelstwo polskie. Przyszły komornik musi mieć pełną zdolność do czynności prawnej, co oznacza, że nie może być karany ani podejrzany o przestępstwo skarbowe lub ścigane z oskarżenia publicznego. Liczą się też takie cechy charakteru jak m.in. wysoka kultura osobista, cierpliwość, otwartość, silna psychika, empatia, łatwość w nawiązywaniu kontaktu z ludźmi i umiejętność pracy pod presją.

Podstawowe zadania komornika sądowego

Do zadań komornika należy prowadzenie egzekucji sądowej – jego celem jest odzyskanie należności z majątku dłużnika. Może jednak prowadzić swoje czynności na podstawie tytułu wykonawczego, który wydaje sąd.

Do jego zadań należy m.in. poszukiwanie majątku dłużnika, który może pokryć zobowiązania względem wierzyciela, sporządzenia spisu stanu faktycznego, zabezpieczenie roszczeń i wykonanie egzekucji pieniężnej lub niepieniężnej. Poza pieniędzmi (pensja, wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę, emerytura itd.) może zająć m.in. pojazdy mechaniczne, nieruchomości, elementy wyposażenia domu – następnie są one sprzedawane lub licytowane.

Ponadto komornik zabezpiecza roszczenia, doręcza zawiadomienia sądowe i inne dokumenty za potwierdzeniem odbioru.

Polecany komornik: Komornik Sądowy Bydgoszcz – Damian Skóra