sprawdzanie

Inspektor kontroli skarbowej to urzędnik państwowy kiedyś wykonujący zadania w ramach urzędów kontroli skarbowej, dziś urzędów skarbowych. Na czym polega ten zawód?

Na czym polega praca inspektora kontroli skarbowej?

Inspektor kontroli jest urzędnikiem, jednak nie wykonuje obowiązków tylko w biurze. Przez większość czasu przeprowadza kontrole w terenie, głównie w zakładach pracy różnych firm.

Na tym stanowisku bardzo przydaje się więc prawo jazdy, ponieważ praca ta wiąże się z licznymi wyjazdami służbowymi. Na miejscu, w kontrolowanym zakładzie inspektor korzysta ze swoich uprawnień i najpierw musi się wylegitymować i poinformować przedsiębiorcę o jego prawach, a następnie przeprowadza audyt. Może przeszukiwać osoby i pomieszczenia, przesłuchiwać pracowników, przeglądać dokumenty, konfiskować mienie. Na koniec kontroli ma obowiązek sporządzić specjalny protokół. Co ciekawe, w przypadku agresywnego zachowania osoby kontrowanej, inspektor może uciec się do środków przymusu bezpośredniego.

Jak zostać inspektorem kontroli skarbowej?

Wymagania na stanowisko inspektora kontroli określa ustawa z 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej. Jest to specyficzna praca, w której pożądane są bardzo konkretne cechy charakteru, takie jak komunikatywność, odporność na stres, skrupulatność, wysoka kultura osobista. Duży nacisk kładzie się też na znajomość prawa i procedur związanych z przeprowadzaniem kontroli. Do rozpoczęcia pracy w charakterze inspektora w urzędzie kontroli skarbowej niezbędne było również zdanie państwowego egzaminu.

Olga, foto: geralt / Pixabay