organizacja

Jak zorganizowane były urzędy kontroli skarbowej? Na jakich stanowiskach zatrudniani byli pracownicy? Dowiesz się tego, czytając nasz artykuł!

Struktura organizacyjna

Każda jednostka, aby dobrze funkcjonować, musi posiadać pewną strukturę organizacyjną.

Swój porządek miały także urzędy kontroli skarbowej. Na czele urzędu stał Dyrektor, który kierował nim przy pomocy Wicedyrektorów, Głównego Księgowego, naczelników wydziałów oraz Kierowników oddziałów i referatów. Poza tymi podmiotami w urzędzie byli obecni różni pracownicy zatrudnieni na samodzielnych stanowiskach. Dyrektor podlegał Generalnemu Inspektorowi Kontroli Skarbowej, natomiast “wyżej” był już tylko minister finansów publicznych. Minister powoływał Dyrektora w drodze konkursu, mógł go również odwołać. Dyrektor pełnił kilka ważnych zadań, m.in. organizował pracę UKS, ustalał plan kontroli, upoważniał pracowników do przeprowadzania czynności kontrolnych. Był też przełożonym zatrudnionych w urzędzie pracowników i inspektorów kontroli.

Nazwy stanowisk w urzędach kontroli skarbowej

Pracownicy urzędu kontroli skarbowej zatrudniani byli na różnych stanowiskach. Osoby początkujące mogły liczyć na zatrudnienie jako referent, następnie starszy referent. Kolejne stopnie to referendarz, starszy referendarz, komisarz skarbowy oraz starszy komisarz skarbowy. Ustawa z 28 września 1991 roku o kontroli skarbowej określa również wymagania niezbędne do powołania na jeszcze jedno ważne urzędnicze stanowisko – inspektora kontroli skarbowej.

Olga, foto: patricksommer / Pixabay