policja

Interes Skarbu Państwa był i jest chroniony przez różne instytucje. Postaramy się krótko przybliżyć niektóre z nich, tak, aby sama myśl o wizycie fiskusa nie wywoływała w Tobie niepotrzebnego stresu.

Urząd kontroli skarbowej

UKS to jednostka organizacyjna, podległa ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych. Działała w latach 1992-2017. Jak sama nazwa wskazuje, urzędy te wykonywały zadania z zakresu kontroli skarbowej, badając rzetelność wykonywania przez podmioty swoich zobowiązań finansowych wobec Skarbu Państwa.

Wywiad skarbowy

Była to jedna z form wykonywania kontroli skarbowej w ramach UKS. Głównymi czynnościami przeprowadzanymi w ramach wywiadu skarbowego było uzyskiwanie, gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie informacji o osobach oraz dochodach, obrotach, rzeczach i prawach majątkowych podmiotów podlegających kontroli skarbowej. Wywiad skarbowy mógł współpracować z instytucjami, organami i służbami uprawnionymi do wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych.

Policja skarbowa

Pojęcie policji skarbowej nie jest określeniem ustawowym. To potoczne wyrażenie, którego czasem używa się w kontekście urzędów celno-skarbowych. Powstały one z połączenia urzędów kontroli skarbowej i urzędów celnych. Ich głównym zadaniem jest walka z oszustwami podatkowymi i pobór należności celnych. Wyrażenie “policja skarbowa” jest nawiązaniem do dość szerokich uprawnień urzędów, m.in. prawa rewizji towarów czy przeszukania pomieszczenia z pomocą psów.

Olga, f: cocoparisienne / Pixabay