biurowiec

Urzędy kontroli skarbowej funkcjonowały nieprzerwanie od 1991 r., aż do roku 2017, kiedy to aparat skarbowy przeszedł szereg zmian. Jaka jednostka teraz zajmuje się kontrolą skarbową?

Koniec istnienia urzędów kontroli skarbowej

1 marca 2017 r. weszły w życie przepisy o Krajowej Administracji Skarbowej. Oznaczało to wielkie zmiany, w tym reformę dotychczasowej struktury administracji podatkowej, Służby Celnej oraz kontroli skarbowej. Zauważono, że podział, jaki dotychczas panował, powoduje powielania niektórych zadań przez urzędy skarbowe i urzędy kontroli skarbowej. W związku z tym te ostatnie przestały istnieć, a ich kompetencje zostały przejęte przez urzędy skarbowe, izby administracji skarbowej oraz nowo powstałą jednostkę – urzędy celno-skarbowe. Powstanie urzędów celno-skarbowych wzbudziło niemało kontrowersji, a samą jednostkę zaczęto nazywać policją skarbową. W istocie postanowiono po prostu połączyć administrację skarbową i celną w jeden pion, na którego czele stoi Krajowa Administracja Skarbowa.

Czy kontrola skarbowa istotnie się zmieniła?

Pomimo dość poważnych zmian organizacyjnych, obsługa podatników zmieniła się niewiele. Nadal odbywa się w urzędach skarbowych właściwych dla danej lokalizacji. Podobnie kontrole nadal odbywają się w siedzibie podatnika, a zakres uprawnień inspektorów nie zwiększył się diametralnie. Największą nowością są różnice w kontroli celno-skarbowej w stosunku do “zwykłej” kontroli skarbowej, np. fakt, że kontrola celno-skarbowa nie musi być zapowiedziana.

Olga, foto: wynand van niekerk / pl.freeimages.com