US w Bydgoszczy

PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W BYDGOSZCZY

adres:ul. Fordońska 77, 85-950 Bydgoszcz
telefon:0-52 584-82-86
fax:0-52 584-82-94

DRUGI URZĄD SKARBOWY W BYDGOSZCZY

adres: ul. Wojska Polskiego 20B, 85-822 Bydgoszcz
telefon: 0-52 363-33-66
fax: 0-52 372-79-52

TRZECI URZĄD SKARBOWY W BYDGOSZCZY

adres: ul. Tadeusza Rejtana 5, 85-032 Bydgoszcz
telefon: 0-52 345-68-84
fax: 0-52 345-68-69